Visie

Wij willen een zorgzame school zijn.

Daartoe willen we

 • luisteren naar en praten met onze leerlingen
 • werken aan een positief, rijk en veilig klasklimaat
 • doelgerichte en betekenisvolle taken geven
 • interactieve werkvormen hanteren
 • gedifferentieerd werken
 • onze leerlingen ‘leren leren’
 • breed evalueren: product- maar bovenal procesgericht kijken
 • respect bijbrengen voor de Schepping en de diversiteit ervan
 • de wereld dichtbij en ver weg ontdekken
 • de muzische groei bevorderen
 • de taalvaardigheid van onze leerlingen maximaal stimuleren
 • kennis maken met media en het veilig gebruik ervan
 • samen leren en samenleven met leeftijdsgenoten, kinderen van andere leeftijden en volwassenen
 • een gezonde levensstijl promoten

 

Daartoe willen we

 • de ouders in openheid en vertrouwen ontmoeten
 • de ouders zoveel mogelijk betrekken bij het klas- en schoolgebeuren
 • constructief samenwerken met ouders bij het opvoeden van hun kind(eren)
 • rekening houden met de leefwereld en de beginsituatie van elke leerling

 

Daartoe willen we

 • ons onderwijs afstemmen op de behoeften van de kinderen
 • als teamlid samenwerken en mekaar ondersteunen
 • werken aan een open en positieve communicatie
 • ons als individu en als school professionaliseren
 • systematisch en transparant samenwerken met externen

 

 

SAMEN GROEIEN

 

 

Search

Nieuw

Nieuwigheden op onze site.

Contact Info


Kleuter en lagere school
De Boomgaard
Sint-Gabriëlstraat 152
1770 Liedekerke
053 64 57 60

directie@mulhof.be

 

Kleuter- en lagere school
Knipoog
Oude Muilenstraat 10
1770 Liedekerke
053 66 65 61

directie@mulhof.be

template by JStemplates.com